Yayınlar
Aziz Mahmud Hüdayi in Istanbul – Biographie eines Ortes
Konu Aziz Mahmud Hüdayi‘nin (1541-1628) hayatı, Üsküdar’daki türbesi, Istanbul’da Sufismin kültürü
Yazar Dr. Esther Voswinckel Filiz
Yıl 2022
ISBN/ISSN 978-3-95650-989-6
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet Aziz Mahmud Hüdayi (1541 – 1628) şöhreti İstanbul sınırlarının çok ötesine taşan bir Osmanlı mutasavvıfıdır. Celvetiyye tarikatının “ikinci piri” (pir-i sânî) olarak kabul edilen Aziz Mahmud Hüdayi sultanların hocası, İstanbul Boğazı ve denizcilerin koruyucusu olarak bilinir. Üsküdar’daki türbesi, günümüzde hâlâ farklı insanlar tarafından ziyaret edilen çok canlı bir dinî cazibe noktasıdır. Esther Voswinckel Filiz’in din antropolojisi çalışması Üsküdar’da yıllar süren bir alan araştırmasına dayanıyor. İnsanların burada veli ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını, mekânın çok katmanlı maddeselliğini, eski ile yeni, taşınır ile taşınmaz ve keza mevcut ile namevcut olanın mekânda birlikteliğini ve bu ilişkide nasıl bir rol oynadığını bu eserde inceliyor. Kitap, Üsküdar’ın türbe ziyaretleriyle ilgili dinî âdet ve geleneklerinden geleneksel şifa sanatına, rüya tabirlerine, geçmişten günümüze sözlü kültüründe nesilden nesile aktarılarak taşınmış evliya menakıplarına ve türbedeki tâc-ı șerîf denilen sanduka başlıklarının dikilmesi ve sarılmasına varıncaya kadar birçok meseleye eğiliyor. 20. yüzyılda yaşamış çeşitli mutasavvıf şahsiyetlerin hayatları üzerine birçok çalışma olmasına rağmen 1925’den günümüze tasavvufun maddi kültüre ve “eşyaları”na bakan yönü nadiren ele alınmıştır. Kitap, İstanbul’un dinî tarihinin kendine özgü bu boyutuna yönelmektedir.
Registering Life in a Multicultural City: Late Ottoman Nicosia
Konu Osmanlı Nicosia’nın tarihi (Kıbrıs)
Yazar Prof. Dr. Evangelia Balta
Yıl 2022
ISBN/ISSN 978-3-95650-991-9; 978-3-95650-904-9; 978-3-95650-906-3
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet İnceleme toplamda Yunan ve Osmanlı arşiv materyalini araştırmakta ve böylelikle Osmanlı egemenliğinin son yüzyılında Lefkoşa tarihinin şimdiye kadar araştırılmamış bir yönüne ışık tutmaktadır. Aynı zamanda şehrin Osmanlı tebaasına girdiği 1571’e kadar uzanan daha önceki yüzyıllardaki tarihine yönelik kimi sorulara açıklık kazandırmaktadır. Buna göre kentin topografisi (semtlerin sayısı ve adları) ve gerek Frank gerek Venedik döneminde şehirde yaşamış olan etnik-dinsel cemaatler (Yunanlar, Türkler, Ermeniler, Maronitler) hakkında şimdiye kadar geçerli olan belli başlı görüşlerin yeni bir değerlendirmesi yönünde temel oluşturmaktadır. Birinci cilt okuru Osmanlı döneminde sistematik bir muamele sonucunda baş gösteren nüfus felaketlerinin araştırma sonuçlarıyla tanıştıran ve bu sonuçları yapıtın sonraki iki cildinde yorumlayarak betimleyen tarihsel bir incelemedir. Yayının içerdiği Yunan ve Osmanlı kaynakları, Kıbrıs’ın tarihine yönelik başka temalara eğilmek isteyenler için de değerli bir malzemeyi erişilebilir hale getirmektedir.
Konu Swedish Research Institute in Istanbul Transactions Vol.23
Yazar Ed. Olof Heilo, Ingela Nilsson
Yıl 2019
ISBN/ISSN 978-91-85333-98-1
Yayıncı Eddy
Özet The 23rd Transaction of Swedish Research Institute in Istanbul
Konu Narratives of Identity in the Ottoman Capital, 1830-1930
Yazar Ed. Christoph Herzog and Richard Wittman
Yıl 2019
ISBN/ISSN 978-1-138-63131-1
Yayıncı Routledge
Özet Life Narratives of the Ottoman Realm: Individual and Empire in the Near East
Konu Ottoman Empire, Germany, WWI, prisoner of war, military intelligence service
Yazar Mueller, Ernst Adolf; Stein, Oliver
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978-3-95650-436-5
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet This book unites the critical edition of the war memories of Ernst Adolf Mueller (1898-1990) with a scientific study on German soldiers in the Middle East during the First World War. In addition to the soldier's everyday experiences, the book examines for the first time the local mission of the German military intelligence service, the so-called Division III b, as well as the experiences of German prisoners of war in Egypt.
Starting point of the study are the memories Mueller wrote sixty years after the events. This text has a high source value in both empirical and historical terms. Especially against the background of Mueller's entanglement in the early Nazi movement they throw an interesting light on the German memory culture in the 20th century. Special attention was paid to Mueller's anti-Semitism and anti-Zionism, which had their starting point in his experiences during his war captivity.
Konu Ottoman history; narrative sources
Yazar Christoph Herzog & Richard Wittmann (eds.)
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978-1-138-63131-1
Yayıncı Routledge
Özet

The book introduces the reader to the wealth of narrative sources on late Ottoman Istanbul's diverse population by drawing on the voices of its permanent residents and foreign visitors. It juxtaposes a selection of unpublished and/or neglected life narratives to the prevailing  national historiographies and creates a tapestry of diverse perceptions of life in the Ottoman capital formed from various angles, gender perspectives and social backgrounds.


Table of Contents
Notes on Contributors

Introduction Christoph Herzog and Richard Wittmann;

Part I: European and Ottoman Women in the Empire

The Memories of German-speaking Women of Constantinople Gudrun Wedel;

Wanderlust, Follies, and Self-Inflicted Misfortunes: The Memoirs of Anna Forneris and her Thirty Years in Constantinople and the Levant Malte Fuhrmann;

The Imperial Harem Network in Istanbul, 1850s to 1922 Börte Sagaster;

Part II: Outside Observers of Istanbul Amalgamated Observations

Assessing American Impressions of Nineteenth-Century Constantinople and its Peoples Kent Schull;

Istanbul and the Formation of an Arab Teenager’s Identity. Recollections of a Cadet in the Ottoman Army in 1914 and 1916–17 Malek Sharif;

Hispanic Observers of Istanbul Pablo Martín Asuero;

Part III: Jewish Communities

The Autobiographical Writings of the Constantinople Judezmo Journalist David Fresco as a Clue toward His Attitude to Language David M. Bunis;

Istanbul’s Jewish Community through the Eyes of a European Jew. Ludwig A. Frankl in his Nach Jerusalem Yaron Ben-Naeh;

Part IV: Armenian and Bulgarian Christian Communities

A Stroll through the Quarters of Constantinople: Sketches of the City as Seen through the Eyes of the Great Satirist Hagop Baronian Rachel Goshgarian;

From Short Stories to Social Topography: Misak Koçunyan’s Life Landscapes Aylin Koçunyan;

Bulgar Milleti Nedir?" Syncretic Forms of Belonging in Mid-Nineteenth-Century Istanbul. Darin Stephanov;

Konu Classical Archaeology, Necropolis, Urban Burial
Yazar Olivier Henry (dir.)
Yıl 2013
ISBN/ISSN 9782362450556
Yayıncı IFEA
Özet Le développement de rites mortuaires complexes dans l’histoire de l’Homme a résulté dans un rôle croissant joué par les pratiques funéraires utilisées comme moyen de resserrer les liens à l’intérieur d’une même communauté. À cet égard, le singulier usage d'inhumer un individu au cœur de la communauté révèle avec acuité la force de cette relation que pouvaient entretenir les vivants et les morts. Les découvertes archéologiques récentes ont souligné l’importance de telles pratiques liées aux inhumations intra-muros en Anatolie. Bien qu’il semble possible de tisser un lien continu entre ces coutumes, les contextes dans lesquels s’inscrivent la pratique d’inhumer une personne au cœur même de la communauté, depuis l’enfant du Néolithique à Çatalhöyük à la libraire de Celsius à Ephèse, en passant par le Mausolée d'Halicarnasse, ont néanmoins radicalement changés en fonction des époques et des lieux. L’objectif de ce volume, en rassemblant des spécialistes de périodes et d’horizons différents, est d’offrir non seulement
un point général de nos connaissances sur ces questions, mais aussi un éclairage concernant le mécanisme de ces pratiques, leur contexte et leur impact en Anatolie, du début de l’Âge du Bronze à l’époque romaine.
Konu Classical Archaeology, Labraunda Excavations, Karian Civilization
Yazar Olivier Henry (dir.)
Yıl 2013
ISBN/ISSN 9782362450082
Yayıncı IFEA
Özet The origins, identity and political behaviors of the Karians remain the subject of intense discussion among specialists. The political organization of Western Asia Minor during the 4th century BC offers an opportunity to explore such questions; it was during this period that local dynasts, the Hekatomnids, reached a position of authority in the region that allowed them to fully express their political ambitions and to promote their own material culture. 
Analyses of various aspects of this material culture have led scholars to describe the Hekatomnids in very different ways. They have been portrayed both as Persian dynasts and Proto-Hellenistic Kings, although they were neither Greek nor Persian This ambiguity is the result of attempts to approach the cultural identity of 4th century Karia in the light of the cultural power of its neighbors, rather than as the result of an intricate process of cultural interaction that included both local traditions and foreign borrowings.
Hekatomnid Karia is representative of the complex phenomenon of hybrid cultures that would later flourish in the Hellenistic World. Gathering specialists on Karian research, each offering a different approach, this book aims to cover a wide number of sources, from archaeological to geographical and historical. The collection of essays provides an in
Konu Archaeology, History of Techniques
Yazar Martin Godon (dir.)
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978-2-36245-071-6
Yayıncı IFEA
Özet

This edition of the Sixth IFEA Archaeological Meeting presents a compilation of texts dedicated to technological approaches in material studies. The central subject of this book is to show some of the diversity of researches in this field, paying particular attention to Anthropology of techniques, methodology, and development of technological processes’ studies in Turkey. Technological choices, cultural implications and environmental or technical determinism in the development of technological processes are also discussed throughout the different articles.

We conceived this book as an educational support for students and researchers eager to discover the Anthropology of techniques and its related research methodologies. While delivering specific examples from lithic, rock cutting, ornaments making and pottery studies, a specific care is given to the bibliographical references, some of them available in the IFÉA’s library, to help the reader develop his knowledge and accompany him further in his research.

116 pp, pb, articles in English and French.

Konu Islam, Caucasus, Central Asia, Political Science
Yazar Bayram Balcı
Yıl 2018
ISBN/ISSN 9781849049689
Yayıncı Hurst
Özet

With the end of the Soviet Union in 1991, a major turning point in all former Soviet republics, Central Asian and Caucasian countries began to reflect on their history and identities. As a consequence of their opening up to the global exchange of ideas, various strains of Islam and trends in Islamic thought have nourished the Islamic revival that had already started in the context of glasnost and perestroika—from Turkey, Iran, the Arabian Peninsula, and from the Indian subcontinent; the four regions with strong ties to Central Asian and Caucasian Islam in the years before Soviet occupation.

Bayram Balci seeks to analyse how these new Islamic influences have reached local societies and how they have interacted with pre-existing religious belief and practice. Combining exceptional erudition with rare first-hand research, Balci’s book provides a sophisticated account of both the internal dynamics and external influences in the evolution of Islam in the region.

Konu Galatasaray Lisesi
Yazar Kolektif
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978-605-4642-81-6
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları
Özet

1868 yılında, Abdülaziz’in Fransa İmparatoru III. Napoléon’la kurduğu yakın ilişki sonucu hükümetin iki etkili bakanı Âli ve Fuad paşaların girişimiyle projelendirilen Mekteb-i Sultani (Lycée Impérial Ottoman da Galata Serai) ise Avrupa’nın en ileri standartlarına sahip bir orta öğretim kurumu olarak tasarlanarak hayata geçirildi. Laik eğitimin de ilk örneği sayılabilecek olan bu yeni tasarım, açılışından itibaren rağbet gördü ve 1871 yılından itibaren verdiği mezunlarla yenilikçi bir eğitim geleneği oluşturdu.

Günümüzden yüz elli yıl önce Mekteb-i Sultani’yle yaşanan dönüşüm, gerek Osmanlı Devleti’nin son döneminde, gerekse 1923 yılında Galatasaray Lisesi adını aldıktan sonra, kurumun simgeleşip, öğrenci ve mezunlarına sosyokültürel bir üst kimlik sağlamasına yol açtı.

Sergi, 1868’den bu yana süren bir nitelikli insan yetiştirme vizyonundan kesitler sunarak, bir kamu kuruluşunun nadir rastlanır özerk kurumsallaşma öyküsünde saklı olan ilhamı paylaşmak amacıyla tasarlandı.

Editörlüğünü, serginin küratörü olan İzzeddin Çalışlar’ın yaptığı katalog, Emel Engin, Fethi İsfendiyaroğlu, Seza Sinanlar Uslu, Gülsün Güvenli Vahdettin Engin, Köksal Bayraktar, Yıldızhan Yayla, Tarkan Okçuoğlu, Melih Şabanoğlu ve İzzeddin Çalışlar’ın Galatasaray Lisesi’nin tüm yönleriyle ele alındığı kapsayıcı makalelerinden oluşuyor.


Konu Migration History, Turkish & Swedish Relations, Social Integration
Yazar Bahar Başer & Paul T. Levin
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-1-78453-869-9
Yayıncı I. B. Tauris
Özet Transnational Communities
Konu Şifa, Tıp, Tedavi
Yazar Kolektif
Yıl 2018
ISBN/ISSN 978 605 4642 – 76-2
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları
Özet

Yaşamın merkezinde yer alan şifa, tıp, tedavi konuları ekseninde Bizans’a yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlayan bu kitap, dini inançlardan doğaüstü güçlere, ebedi ahiret algısından İstanbul ve Anadolu’da şifa merkezlerine, tıp literatüründen eczacılıkta kullanılan egzotik maddelere erişim yollarına, ağız sağlığından besin alışkanlıklarına, Eski Yunan mitolojisinden tanrı Asklepios’a uzanan geleneklere, Erken Osmanlı’da duyuları harekete geçiren hastane mimarisi düzenine, disiplinler arası köprüler uran on üç makaleden derlenmiştir.

İçerik 2015’te Pera Müzesi’nde yer alan Hayat Kısa, Sanat Uzun: Bizans’ta Şifa Sanatı sergisi kapsamında, 14 Mart Tıp Bayramı günü düzenlenen sempozyum bildirilerinden yola çıkmıştır. Kitabın dili İngilizcedir.

Konu
Yazar Kolektif
Yıl 2017
ISBN/ISSN 2147-2068
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları
Özet

Dünyada pek az kentte rastlanan çok renkli bir kültür dağarcığına sahip olan İstanbul’da farklı etnik kökenlerden, dil ve inançlardan insan toplulukları yaşamış ve yüzyıllar içinde birbirine eklemlenen kültür sentezleri yaratmışlardır. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de, kentin bu zengin kültürel çeşitliliğinin ve kültürler arası etkileşimlerin incelenmesi ve sunulması amacıyla yola çıktı. Onuncu yılını tamamlayan Enstitü’nün, altıncı yılını süren İstanbul Araştırmaları Yıllığı da bu amaca hizmet eden önemli yayınlardan biri.

Yıllığın altıncı sayısında “Konstantinopolis’teki Paralı Asker Yazıtları, Remarques sur l’Ambassade Hafside d’Abu Amr Osman et de Molla Arab d’Après les Sources Ottomanes (Osmanlı kaynaklarına Göre Abu Amr Osman ve Molla Arab’ın Hafsî Elçiliği), İstanbul’un Alçı Pencereleri, Topkapı Sarayı’nda Bâbüssaade’nin Bazı Ayrıntıları Hakkında Düşünceler, 1882 Tarihli Bir Keşf-i Evvel İnşaat Defterine Göre Dolmabahçe Sarayı Mâbeyn-İ Hümâyûnu: Mekânları ve Onarımı, Arşiv Belgeleri Işığında 17.-19. Yüzyıllarda İstanbul Boğazı’nın Savunma Ağı, İstanbul Deniz Surları ve Koruma Sorunları, Halkalı Suları ve 1859 Tarihli Köprülü Su Yolu Haritalarının Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi ve Restorasyonu, Vaniköy’deki Merhûm Zahire Nâzırı Rıza Efendi Yalısı’na Dair, “Bir Acı Hikaye”: Mimar Vedad (Tek) Kızının Mezarını Tasarladı mı?, İstanbul’un Sessiz Tanıkları: Feriköy Latin Katolik Mezarlığı Heykelleri,Camdaki Hafıza: Ahmed Rasim, Fotoğraf ve Zaman, Hangi Usul Tenvir: Havagazı mı Elektrik mi?, Küresel Silahlanma Yarışında Osmanlı’da Fişek Üretimi: Zeytinburnu Fabrikası başlıklarını taşıyan makaleler,yayın ilkelerimiz doğrultusunda, Antik Çağ Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kucaklayan geniş bir çerçevede kentin tarihi, arkeolojisi ve kültürel kimliğinin çeşitli boyutlarına, ayrıca kültür varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin özgün araştırmaların ürünü olarak dikkat çekiyor.

 
Konu History writing ; Battle of Lepanto
Yazar Hanß, Stefan
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-3-95650-264-4
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet Based on a history of event production (histoire de l'événement), Stefan Hanß explores the contribution of early modern material culture to the production of history. Using the example of the Battle of Lepanto (1571), it shows how historical actors resorting to objects of a historical event formed a paradigm that was and will be used for binary world constructions. 2 volumes.
Konu Music, Turkey
Yazar Martin Greve
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-3-95650-278-1
Yayıncı Orient-Institut Istanbul
Özet The book describes the confusing, contradictory and individualized musicscape in Turkey around the turn of the twenty-first century, including its prehistory throughout the twentieth century and sometimes beyond. Its focus lies on the recent tendency towards a disintegration of musical traditions into internationalism and multiple musical hybrids which might be described as a process of individualization. The category of individual as used here includes individual musicians, individual music pieces, individual life experiences, identities and approaches to music, individual musical projects, individual CDs and concerts, even individual concepts of music theory, conferences or research projects. Several factors lead to this development: A growing rate and importance of migration and international mobility; the increase of cross-cultural encounters and experiences; the availability of almost all Ottoman-Turkish, Anatolian and global musical styles, instruments and other musical elements via media; the opening up of identity discourses. A final chapter is intended as a reflection on the question of how this unprecedented musical expansion could have happened within an authoritarian state and society such as the Republic of Turkey.
İstanbul'un Doğal bitkileri
Konu İstanbul-Bitki Türleri. Bitki Özellikleri
Yazar Akkemik, Ünal
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-63831-5-1
Yayıncı ÇEKÜL Vakfı
Özet Araştırmacılar ve doğa tutkunları için önemli bir kaynakça niteliğindeki “İstanbul’un Doğal Bitkileri” kitabı; İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı ve ÇEKÜL Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik’in yıllar süren araştırmalarının bir ürünü. 1152 sayfadan oluşan kitap, İstanbul’un bitki çeşitliliğini gözler önüne seriyor. 8 bin 500 yıllık tarihi bir kent olan İstanbul’daki kentleşme politikaları, yoğun nüfus baskısıyla birlikte bazı bitki türlerini doğrudan etkiliyor. Ünal Akkemik, hazırladığı bu kapsamlı çalışmayla; bu eşsiz coğrafyayı paylaştığımız doğal hayata ve kent içinde bulunan bitkilere ilgi gösterirken, ilgiye bilgi katmayı da öneriyor. Üç iklim ve flora kuşağının kesişme noktasında bulunan İstanbul, dikkat çeken bir bitki tür sayısına sahip. İstanbul’da yaklaşık 2200 bitki türünün varlığını saptayan Prof. Dr. Ünal Akkemik, kitabında 982 tanesine yer verdi. Bitki tanımını kolaylaştıran fotoğraflarla desteklenen hacimli çalışmasını çiçek renklerine göre 9 ayrı bölümde kurguladı. Kitapta, İstanbul’da yok olma tehlikesi altındaki türleri de incelemeniz mümkün.
Konu This new issue of the European Journal of Turkish Studies, edited by Dilek Sarmis and Béatrice Hendrich, aims to question the place of media in the process of producing and disseminating artistic expressions, ideas and messages related to the Sufi realm of modern Turkey. The four articles in this issue, covering a historical span between the end of the Ottoman Empire to the present day, do not discuss the conformity to the internal logic of contents presented as a Sufi approach. Rather, to differing extents, they debate forms of mediation, mediatisation and medialisation as we encounter them in great variety in religious culture, teaching and practice generally; and particularly in the field of Islamic mysticism. The articles debate the role of those processes and the corollary of its encoding of Sufi “messages” that preexist only insofar as they are defined in terms of heritage (literary, cultural, religious, ritual and mystical) and classical transmission.
Yazar Dilek Sarmış and Béatrice Hendrich (eds.)
Yıl 2017
ISBN/ISSN
Yayıncı European Journal of Turkish Studies 25
Özet


Founded in 2004, the European Journal of Turkish Studies is a peer-reviewed, open access, and interdisciplinary academic journal indexed by ERIH+ and DOAJ compliant. More about us: http://journals.openedition.org/ejts/3230

Submissions and inquiries should be sent to Claire Visier secretariat.ejts@gmail.com

Konu Mustafa Kemal Atatürk
Yazar
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-4642-71-7
Yayıncı Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları
Özet

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1906 yılından ölümüne kadar olan süreci kapsayan Fotoğraflarla Atatürk kitabı, büyük liderin askeri ve siyasi kariyerine odaklanırken bir yandan da, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Cevat Abbas, Kılıç Ali gibi silah ve dava arkadaşları ile Halide Edip, Claude Farrere gibi dönemin öncü düşün insanlarını, çeşitli Anadolu kentlerinden insan görünümlerini ve resmi ziyarette bulunan yabancı devlet adamlarını da gözler önüne seriyor.

Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve ilk yıllarına dair çeşitli olaylara tanıklık eden ve Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilde yayınlanan kitap, Selahattin Giz, Jean Weinberg, Ali Enis Oza gibi dönemin ünlü fotoğrafçılarının karelerinden oluşuyor.

Konu Bir Kağıt Mimarının Hayali Dünyası: Nazimî Yaver Yenal sergisi, 20. yüzyıl Türk mimarlığının özgün isimlerinden Yenal’ın (1904-1987), Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki öğrencilik yıllarından başlayarak 1950’li yıllara uzanan süreçteki üretimlerine odaklanıyor.
Yazar
Yıl 2017
ISBN/ISSN 978-605-4642-72-4
Yayıncı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
Özet