ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi


Türkiye’nin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), "doğal kaynaklar", "kültürel miras" ve "insan"ı bir bütün olarak ele alır; doğal ve kültürel çevreyi korumak için kent-havza-bölge-ülke ölçeğinde projeler geliştirir. Bu amaç ışığında, ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları bünyesinde örgütlenen ve vakfın kuruluşundan bu yana aktif olan ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi, Türkiye'nin doğa, tarih, mimarlık ve kültür tarihi alanlarında uzmanlaşmış arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim ve yayın birimi olarak faaliyet gösterir. ÇEKÜL Bilgi-Belge Merkezi; arşiv ve kütüphane hizmetleri ile çevre ve kültür alanında yapılacak çalışmalarda önde gelen başvuru merkezlerinden biridir. Kütüphane; ÇEKÜL Vakfı Koleksiyonu, Sinan’a Saygı Kitaplığı, Kent Arşivi ve Prof. Dr. Metin Sözen Özel Arşivi olmak üzere dört bölümden oluşur ve yaklaşık 45,500 adet materyal içerir.


Arşiv ve kütüphane; Salı-Çarşamba-Perşembe günleri 10.30-16.30 0 saatleri arasında ilgililere açıktır.


İletişim için; arsiv@cekulvakfi.org.tr  / 0212-249 64 64


http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/