Dijital Koleksiyonlar


Koç Üniversitesi Dijital Koleksiyonları


Dijital Koleksiyonlar, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi'nin yeni bir girişimidir. Binlerce görsel, arşiv belgeleri, Üniversite tez ve yıllıklarının tamamı tek bir arayüzden kullanıma açılmıştır.

Dijital Koleksiyonlar, Koç Üniversitesi araştırma, bilim ve  tarihini gösteren materyallere erişim kılmayı amaçlar. Bütün materyaller telif haklarıyla korunmaktadır ve sadece ticari olmayan, eğitim amaçlı kullanıma yöneliktir. Tezler ve Kurumsal Arşiv sadece kampüs içinden erişime açıktır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonlarına aşağıdaki özel koleksiyonlar dahildir:

Koç Üniversitesi Yazma Eserler Koleksiyonu; Josephine Powell Slayt Koleksiyonu; Koç Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Tezler; Koç Üniversitesi Kurumsal Arşiv; Koç University Kaleidoscope/ Yıllık Koleksiyonu; Hatice Gonnet-Bağana, Hitit Koleksiyonu; VEKAM Locloud Koleksiyonu; İstanbul'un Sesleri - The Soundscape of Istanbul; Ankara Harita ve Plan Arşivi; Ankara Bağ Evi Koleksiyonu; Ankara Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi; Rahmi M. Koç Müzesi'nin Sesleri - Sanayi Mirasının Yankıları; Ankara Taşınmaz Kültür Varlıkları; Vehbi Koç Gazete Kupürleri Koleksiyonu; Ulla Johansen Anadolu Entoloji Koleksiyonu.


https://librarydigitalcollections.ku.edu.tr/


 Salt Araştırma Koleksiyonları

Salt Araştırma'daki belge ve kaynaklar 1960 sonrası sanatsal üretim, yapılı çevre, tasarım, şehircilik ve Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin iktisadi ve sosyal tarihine odaklanır. Fiziksel arşivler Salt Galata'da müze standartlarında tutulur, belgeler ışık, ısı ve nem açısından kontrollü arşiv mekânlarında korunurlar. Çoğu çevrimiçi erişime açık olan koleksiyonlara şu özel koleksiyonlar dahildir:

Sanat Arşivleri; Osmanlı Bankası Arşivi; Mimarlık ve Tasarım Arşivi; Italyan Büyükelçiliği Arşivi; Saint Pierre Arşivi; Dünya Kişiseler Birliği Arşivi; Girit Arşivi; Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransızca Basın; Amerikan Yabancı Misyon Komiserleri Heyeti; Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) Arşivi; Aile Arşivleri;  Sabiha Rüştü Bozcalı Arşivi; Muhtelif. 

http://www.archives.saltresearch.org


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Koleksiyonları

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün kütüphanesinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu ve Şevket Rado Yazma Eserler Koleksiyonu yer alıyor. Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Koleksiyonu’nda Türkiye’nin Cumhuriyet dönemine ait, 1960’lı yıllara kadar yakın tarihini belgeleyen 100.000’in üzerinde fotoğraf bulunuyor. Eski İstanbul Fotoğrafları Koleksiyonu ise İstanbul’un tarihi, mimarisi ve gündelik yaşamına ilişkin 1850’li yıllara kadar uzanan, dönemin önemli fotoğrafçıları ya da anonim seyyahlar tarafından çekilmiş geniş bir seçkiyi barındırıyor. Fotoğraf Koleksiyonu kapsamında ayrıca 130 pafta Jacques Pervititch sigorta haritası; 31 pafta Suat Nirven sigorta haritası; Cüneyd Orhon imzalı 1083 adet müzik notası ve 400’ün üzerinde afiş de dijitalleştirildi. 

Şevket Rado Yazma Eserler Koleksiyonu ise dijitalleştirilmiş 1.000’in üzerinde yazma eserden oluşuyor. Zaman içinde farklı kaynaklardan edinilen yazmalarla birlikte bu kitaplar, hem İstanbul’un kendi tarihi, hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun yayıldığı geniş coğrafyanın farklı kültürleri için vazgeçilmez bir birikim sağlamaktadır.


http://iae.org.tr/


İsveç Araştırma Enstitüsü Gunnar Jarring Koleksiyonu

Orta Avrasya Gunnar Jarring Koleksiyonu, yaklaşık 5000 ciltlik, çoğu 19. ve 20. yüzyıllardan matbu kitaplar olmak üzere, el yazmaları, kataloglar, haritalar, ve çoğu yazarları tarafından imzalanmış 3000'i aşkın ayrıbasımı içeren bir koleksiyondur. Koleksiyonda seyahatname ve ilgili yayınların dışında, birçok dille ilgili dilbilimi eserleri ve sözlük, ayrıca tarih, din, edebiyat ve başka disiplinlerden yayınlar bulunur.

Orta Avrasya Gunnar Jarring Koleksiyonu, Riksbankens Jubileumsfond (2011–2014) Vakfı'nın finansmanıyla başlamış olan bir sayısallaştırma projesinin parçasıdır. Proje, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi Sven Hedin Vakfı ve Uluslararası Dunhuang Projesi'yle işbirliğiyle yürütülmektedir. 

Nadir ve hassaf yazma ve matbu eserler, fotoğraf, harita ve çizimler İstanbul'daki İsveç Araştırma Enstitüsü'nde tutulmakta, sayısallaştırılmakta ve kurumun internet sitesinden yayınlanmaktadır.

https://www.jarringlibrary.lingfil.uu.se/