Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (Institut Français d’Études Anatoliennes - IFEA)


IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı'na ve Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'ne (CNRS - USR 3131) bağlı bir Fransız kurumudur. Konusu Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu toprakları olan insani ve sosyal bilimler alanında ve Antik Dönem bilimleri alanında ki çalışmaları yüreklendirme ve yönetme görevi vardır. 

Arkeoloji

Türkiye'de Fransız arkeologlara destek veren bir araştırma merkezi olan IFEA, arkeolojiyi yeniden araştırma etkinliklerinin merkezine koydu ve böylece IFEA yeniden Türkiye'deki Fransız arkeolojisi için en önemli kurum haline geldi. Türk ve yabancı ortaklarımızla işbirliğimizi geliştirmeyi ve araştırmalarımızı daha görünür kılmayı hedefleyen Arkeoloji Çalışmaları, ortak araştırma programları vesilesiyle Doğu Akdeniz'deki IFRE'ler (Yurt Dışındaki Fransız Araştırma Enstitüleri) arasında kalıcı bir ilişki ve çalışma ağı oluşturmaya da özel bir önem vermektedir.

Osmanlı ve Türk Tarihi Çalışmaları

Osmanlı ve Türk Tarihi Çalışmaları, Osmanlı ve Türk toplumunun özellikleri ve işleyişi üzerine olan bilgilerin arttırılmasını hedeflemektedir. Bu çalışmalar Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonuna kadar olan dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan dönemi kapsar.

Güncel Çalışmalar

İstanbul Şehir Gözlem Merkezi (OUI) vasıtasıyla, IFEA şehircilik, kültürel miras, şehir politikaları ve kentsel hareketlilik üzerine araştırmalar yürütmektedir. Türk Siyaseti Gözlem Merkezi ve Kafkasya Gözlem Merkezleri'yle enstitü, Türkiye'deki, Kafkasya'daki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki güncel gelişmeleri takip etmektedir. Son olarak, çağdaş kültür politikaları üzerine araştırma programları üretmektdir (XIX.–XXI. yüzyıllar).

Adres :

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Fransız Sarayı

Nur-i Ziya Sokak, 10 P.K.54

TR-34433

Beyoğlu - Istanbul

TÜRKİYE

Eposta : ifea@ifea-istanbul.net

Tel : +90 (0212).244.17.17