Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)

Vizyon

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), İstanbul’da Türkiye tarihi, arkeolojisi, müzecilik ve kültürel miras yönetimi üzerine yapılan araştırmaları destekleyen, yaygınlaştırmayı, niteliğini ve niceliğini artırmayı amaçlayan bilimsel bir merkezidir. Anadolu medeniyetlerinin diğer büyük dünya medeniyetlerine katkıları ve karşılıklı etkileşimleri hakkındaki farkındalığı artırmayı; arkeoloji, ve kültürel mirasın belgeleme, koruma ve muhafaza programları geliştirmeyi; tarih ve arkeolojik arşivlerin incelenmesi yoluyla çağdaş Türkiye kültürünü ve toplumunu anlamamıza katkıda bulunmayı amaçlar.


Misyon

Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisine adanmış araştırma projelerini burslar, yayınlar, sergiler, sempozyumlar ve kütüphane aracılığıyla geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.


Detaylı bilgiyi ANAMED websitesinden edinebilirsiniz. Sorularınız için lütfen anamed_info@ku.edu.tr'ye yazın.