Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu-Sismanoglio Megaro

Sismanoglio Megaro, geçmişte Grand Rue de Pera olarak anılan İstiklal Caddesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bina, Başkonsolos lojmanı ve muhtelif kültür ve eğitim aktivitelerinin yer aldığı mekandır. Binanın tarihçesi Rum milletinin, hayırsever Sismanoğlu ailesinin, Yunanistan ve tabii ki Türkiye  tarihinin de özetidir.  Ayrıca, amaca özel olarak tasarlanmış ve tefriş edilmiş bir bölümünde Başkonsolosluğa hibe edilen Peder Meletios Sakulidis’in (1926-2009) zengin kitap koleksiyonunun bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır.  Sakulidis Koleksiyonu, 18. ve 20. yy. başlarında, başta İstanbul olmak üzere, İstanbul’da ve Yunan dokusunun bulunduğu diğer şehirlerde Yunanca ve başka dillerde yayınlanmış kitaplardan oluşmaktadır.  İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğunun diğer şehirlerinde yaşayan Rumların yüzyıllar süren tarihinin hemen-hemen her safhasını kapsıyor.  Özellikle İstanbul’un tarihi ve topografyası, Ekümenik Patrikhane, Rum milletinin eğitim kurumları, Rumların yayımcılık faaliyetleri gibi konularda eşsiz bir kaynaktır. Koleksiyonun en değerli bölümlerinden biri, Yunan harfleri ile Türk dilinde yazılmış “Karamanlıca” kitaplardır.

Koleksiyondaki en önemli kitaplarının sayısallaştırılması halen devam etmekte olup, sayısallaştırılan kitaplar Veria Halk Kütüphanesi’nin “Medusa” (http://medusa.libver.gr) portalına ve bu portal vasıtası ile Avrupa Birliği “Europeana” (http://europeana.eu) veri tabanına ve Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı “BiblioPera”’ya (https://www.bibliopera.org) yüklenmektedir.

Sayısallaştırılmış kitaplara ulaşmak için Sismanoglio Megaro linkine tıklamak yeterlidir. Henüz sayısallaştırılmamış kitaplar için lütfen Sismanoglio Megaro Sekreterliği ile irtibata geçiniz.

Kütüphane, hafta sonları ve resmi tatiller hariç, araştırmacıların kullanımına açıktır. Araştırmacıların, buradaki verilerden faydalanarak yapacakları her türlü sözlü veya yazılı yayında Kütüphane’yi kaynak olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Kütüphane hakkında soru ve taleplerinizi telefon (+9(0) 212 244 8640) veya elektronik posta (grgencon.kon@mfa.gr ve sismanogliomegaro@gmail.com) ile Sismanoglio Megaro Sekreterliğine iletmenizi rica ederiz.