etkinlikler

Kapıyı aralamak : Alevi Topluluklarının Dinsel Mimari Pratikleri / Mahir Polat

Orient-Institut Istanbul

Tarih : 08-11-2017 19:00

Mahir Polat’ın, 2011 yılında alan başlayan ve halen devam eden, "Anadolu’da İslâmi Heterodoks Toplulukların İbadet Yapılarının Mimari Özellikleri" başlıklı doktora tezi, Anadolu coğrafyasında alan araştırmasına dayalı Alevi yerleşimlerinde tarihi ibadet mekanı özellikleri taşıyan yapıların mimari tarihi ağırlıklı tespit ve incelemelerini kapsamaktadır. Bu konuşmada, bugüne kadar akademik dünyada yeteri kadar dikkat çekmeyen bu konunun alan araştırmalarına dayalı verileri mimarlık tarihi ekseninde tartışılacaktır.