etkinlikler

NIT Panel: Kentini Kaydet – Kendini Kaybetme! Alternatif Bellek Olarak Güncel Sanat ve Tiyatro

Netherlands Institute in Turkey (Hollanda Araştırma Enstitüsü - NIT)

Tarih : 26-04-2017 18:30

Günümüz kentleri toplumsal hareket ve ilişkilerin kesişme noktalarıdır. Hızlı değişim, kentleri unutuş ve yabancılaşma mekanları yaparken, birbirleriyle yarışan kültürel tezatlar ve taleplerle bir arada yaşayabilmek için gerekli bakış açıları gittikçe önem kazanmaktadır.
Kentteki bu krizlerden yola çıkan güncel sanat pratiklerinde ise şehrin unutulan hikayeleri farklı biçim ve mecralarda yeniden şekillenir. Böylelikle hem kenttekiler için yaratıcılık ve katılımcılığı teşvik eden bir kaynak, hem de kentin farklı an ve anılarını kayıt aracı olur.
Bu panel, kent odaklı güncel sanat ve tiyatro pratiklerinin aynı zamanda alternatif kent arşivleri olarak konum ve işlevini tartışmayı amaçlar; sanat, bellek, ve mekan ilişkilerine farklı merceklerden bakmaya davet eder.

Katılımcılar:
Ahmet Sami Özbudak (Oyun Yazarı)
Özbudak’ın oyunlarında, özellikle son projesi Balat Monologlar Müzesi’nde tiyatro, edebi işlevinin yanı sıra şehrin eski ve kaybolmaya yüz tutmuş mahallelerinin çelişkili, bölük pörçük hikayelerinin kaydını tutan bir arşiv görevi görür. Kentin yarım kalmış hikayelerini kaydederken onları farklı estetik çerçeveler içinde yeniden üretir.
Antonio Cosentino (Sanatçı)
Cosentino’nun işleri, kent ve günlük yaşama dair engin bir imge dağarcığını içerir. Resimleri ve buluntu nesneleri dönüştürerek ürettiği işleriyle kısa ömürlü olana dair gözlemleri, unutuşa karşı kenti tekrar tekrar yeniden kurmakta, adeta bir bellek arşivi oluşturmaktadır.
Ayşe Erek (Sanat Tarihçi)
Güncel sanat ve sergi pratikleri üzerine araştırmacı ve yazardır. Sanatta mekan ve kent imgesi, mekanın şiirsel ve politik kurguları ile ilgilenmektedir. Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.
Esra Almas (NIT, Araştırmacı)
Edebi sermaye, bellek, kimlik, ve kent tahayyülü konularında çalışan Esra Almas’ın, İstanbul’un yirminci yüzyıl sismekanları ve Masumiyet Müzesi üzerine yayınları bulunmaktadır. Haliç Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Etkinlik Türkçe olacaktır, ancak ihtiyaç olması durumunda tartışmaların İngilizce özeti yapılabilir.

Kayıt yaptırmaya gerek yoktur.

Görseller:
Sol: İstanbul Atlası'ndan 1996-2007, Antonio Cosentino
Sağ: Balat Monologlar Müzesi, Galata Perform - Ahmet Sami Özbudak

Daha fazla bilgi için: http://tr.nit-istanbul.org/event/kentini-kaydet-kendini-kaybetme-alternatif-bellek-olarak-guncel-sanat-ve-tiyatro