etkinlikler

Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler

Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - IFEA)

Tarih : 01-02-2017 9:00 - 01-01-2017 17:00

 • “Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler” temalı seminer; Fransız mimar ve kent plancısı Jacques H. Lambert üzerine yapılmakta olan bir bilimsel araştırma projesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Seminerin temel hedeflerinden biri, “Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi” olarak nitelenen tarih yazımına ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılar arasında bir paylaşım ve etkileşim ortamı oluşturmaktır.

  Bu seminerde Erken Cumhuriyet Dönemi şehirleriyle ilgili çalışmakta olan araştırmacılar, aşağıdaki hususlar çerçevesinde yaptıkları araştırma deneyimlerini paylaşacaklardır:

 • Kaynaklar ve arşive yaklaşım biçimi,
 • Araştırmada kullanılan yöntem,
 • Araştırmanın sorusu, içeriği ve zaman aralığının nasıl belirlendiği,
 • Araştırma perspektifinin nasıl ve neye göre oluştuğu (plancı, şehir, diğer aktörler açısından, vb.)
 • Araştırmada kullanılan referansların neye göre, nasıl oluştuğu.

  Seminer programından da izlenebileceği gibi araştırmacıların Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ilişkin yöntem ve araştırma süreci deneyimlerini paylaşacağı bu seminerde oluşacak bilgi birikimi ve bütünsel bakış olanağının, şehircilik tarihi araştırmalarına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

  Seminer programı: (1 Şubat 2017)

  9:30-10:00 Seminer Açılışı:

  Gülşen Özaydın - Açılış Konuşması
  Barış Göğüş, Murat Tülek, Saadet Tuğçe Tezer - Lambert Arşivi ve Proje Çalışması
  Güven Erten - Jacques H. Lambert’in Türkiye İzleği Çerçeve Sunuş

  10:00-11:00 İlhan Tekeli - Türkiye’de Planlama Tarihinin Yazılması Sırasında Düşünülebilecekler Konusunda Bir Tartışma

  Birinci Oturum:
  (Erken Cumhuriyet Dönemi - Araştırmalarda Kaynaklar ve Paradigmalar)

  11:00-11:30 Murat Güvenç - "Ağ Şehirciliği" için zengin bir kaynak: 1927 İstanbul Nümerotajı
  11:30-12:00 Jean François Pérouse - Kişinin ve Görselliğin Ötesine Bakmak
  12:00-12:20 Soru-Cevap

  12:20-13:20 Öğle yemeği

  İkinci Oturum:
  (Erken Cumhuriyet Dönemi - İstanbul Şehircilik Deneyimleri)

  13:20-13:40 Cânâ Bilsel - Erken Cumhuriyet Döneminde İzmir, Ankara ve İstanbul’un Planlaması: Şehircilik Tarihi Yazımında Kaynaklar ve Uluslararası Deneyimin Aktarımı Sorunsalı
  13:40-14:00 Ümit Fırat Açıkgöz - İstanbul Cemiyet-i Umumiye-i Belediye Zabıtları Işığında 1920lerde Şehirliler ve Şehircilik
  14:00-14:20 Soru-Cevap

  14:20-14:40 Kahve molası

  Üçüncü Oturum: (Erken Cumhuriyet Dönemi - Anadolu Kentleri Şehircilik Deneyimleri)

  14:40-15:00 Sıdıka Çetin - Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet'e İç Batı Anadolu’da Kentsel Yapının Değişimi: Manisa, Afyon, Isparta ve Burdur Kentleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  15:00-15:20 Tolga Ünlü -Yener Baş - Türkiye’de Kentsel Mekânın Dönüşümü Üzerine Morfolojik Bir Tartışma
  15:20-15:40 Deniz Altay Baykan - Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihinde Fransız Teknokratların Rolü;Leon Jaussely
  15:40-16:00 Soru-Cevap

  16:00-17:00 Kokteyl

  Seminer, YOO Mimarlık Katkılarıyla düzenlenmektedir.