etkinlikler

ANAMED LIBRARY COMMUNITY LECTURES

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 10-08-2023 18:30 - 10-08-2023 20:00

Antroposeni Yeniden Düşünmek: İnsansonrası Feminist Tahayyül İmkânları

Konuşmacı: Gülşah Özgen, Sinemacı ve Bağımsız Araştırmacı
Moderatör: Çiğdem Yıldırım, ANAMED Kütüphane Sorumlusu 
Tarih ve Saat: ANAMED Kütüphanesi, 10 Ağustos Perşembe, 18.30

Bu konuşma, evrensel düşünce kavramının problemleştirmek, geleneksel kategorilerin ve ikililiğin yapaylığını ortaya çıkarmak ve bozmak üzerinedir. İktidar ve tahakküm yapılarına dayalı patriyarkal ilişkilerden, kendini öteki üzerinden kuran, dışlayıcı ve ayrımcı pratikleri yaratan/destekleyen hümanizmden, evrenselci ve evrenselleştiren kabullerden, düalist kavrayışa dayanan Kartezyen düşünceden çıkmanın yollarını arar.

Bu düşünceyi feminist perspektifte genişletir ve üreme politikalarının merkezinde yer alan kadın bedenini ve öznelliğini problemleştirir. Kadın bedeninin annelikle, doğurganlıkla, oral olanla ilişkisini yeniden düşündüren ve bunu manipüle eden araçlar geliştiren kolektifler ile birlikte düşünür. Konuşmacının yüksek lisans tezi bu tartışmanın çıkış noktasıdır.