haberler

BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı yeni katılımcılarıyla güçlenerek büyüyor!

İstanbul Beyoğlu'nda 9 uluslararası araştırma merkezinin (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, SALT Araştırma, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Orient-Institut Istanbul, İsveç Araştırma Enstitüsü ve Yunanistan Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro) ortaklığında geliştirilen BiblioPera: Beyoğlu Araştırma Merkezleri Ağı Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi, ARIT (American Research Institute in Turkey) ve ÇEKÜL Vakfı Bilgi ve Belge Merkezi’nin koleksiyonlarının katılımlarıyla daha da zenginleşiyor.


ÇEKÜL Vakfı Koleksiyonu, Sinan’a Saygı Kitaplığı, Kent Arşivi ve Prof. Dr. Metin Sözen Özel Arşivi olmak üzere dört bölümden oluşmakta ve yaklaşık 45.500 adet materyalden oluşmaktadır. ARIT Koleksiyonu ise yaklaşık 10.500 monograf başlıkla beraber Prof. Kenneth Snipes Bizans tarihi alanında bağışladığı özel koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi ise Prof. M. Fuat Köprülü, Prof. Cavit Baysun, Falih Rıfkı Atay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Hikmet Ertaylan, Küçük Sait Paşa, Şevket Rado, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nabi Nayır ve Yahya Kemal Beyatlı gibi fikir ve bilim adamlarının koleksiyonlarının yanı sıra  80.000 cilde ulaşan kitap koleksiyonunu  araştırmacıların hizmetine sunmaktadır.


Türkiye üzerine tarih, arkeoloji ve sosyal bilim alanlarındaki araştırmaları teşvik etmek ve Beyoğlu’na yeni bir araştırma kimliği kazandırmak misyonu ile yola çıkan BiblioPera'ya yeni kurumsal üyelik 2018 sonuna kadar İSTKA'nın (İstanbul Kalkınma Ajansı) onayına tabii olmak suretiyle kriterleri sağlayan araştırma merkezleri ve kütüphaneleriyle işbirliğini geliştirme çabalarına devam edilecektir.