etkinlikler

18. Yüzyıl Sonlarından Günümüze Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim / Baha Tanman

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 31-01-2018 18:30

III. Selim (1789-1807) ve özellikle II. Mahmud döneminde (1808-1839) Osmanlı yönetiminde meydana gelen önemli değişimler Haliç kıyılarındaki yapılaşmayı büyük ölçüde değiştirir.

Boğaziçi’nin 17. yüzyıldan itibaren itibar kazanmasından önce İstanbul’un ilk sayfiyesi olan Haliç kıyıları bu özelliğini 18. yüzyıl sonlarına kadar koruyabilmiş, III. Selim’in Aynalıkavak Sarayı’nın ana binasının yıktırması ve arsasının tersaneye katılması, ardından II. Mahmud döneminde hanedanın kullandığı sahilsaraylarının yerine sanayi yapılarının inşa edilmesiyle başlayan süreç erken Cumhuriyet döneminde Haliç kıyılarının tümüyle sanayi bölgesine dönüşmesiyle son bulmuştur.

Konuşmada, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde kaleme alınmış Bostancıbaşı Defterleri’nin izi sürülerek Ayvansaray’dan Kasımpaşa’ya kadar uzanan kıyılardaki yapılaşma ve değişim gözden geçirilecektir.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.