etkinlikler

Çalıştay: Taş Yerinde Ağırdır

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 29-09-2016 09:30 - 30-09-2016 16:30

TAŞ YERİNDE AĞIRDIR: AKDENİZ ÜLKELERİ ÇERÇEVESİNDE AĞIR TARİHİ OBJELERİN İN-SİTU KORUNMASI, BELGELENMESİ ve SUNUMU

 

​Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve British Museum Konservasyon Departmanı işbirliği ile düzenlenmektedir. British Museum International Training Programme (ITP)'in desteğiyle gerçekleştirilecektir. 

 

İki gün sürecek çalıştay, hem taşınır hem de taşınmaz ağır tarihi mirasın bulunduğu çok sayıda önemli arkeolojik ve tarihi yerleşim yerine sahip Akdeniz havzası ülkeleri arasında deneyimlerin paylaşılması ve gelecekte oluşturulabilecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunulması amacıyla benzer alanlarda çalışan kişileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. ‘Ağır’ kelimesiyle anlatılmak istenen, binalar, heykeller, duvar resimleri ve mozaikler gibi büyük ölçekli ögelerdir. Bu ve benzeri parçalar, genellikle ağır, taşınması kolay olmayan veya tamamen taşınmaz ögelerdir ve bunlara konservasyon/restorasyon yapılması gerekli olduğunda, in-situ çalışmalarda ya da bulundukları yerden taşınmaları gerektiğinde çeşitli zorluklar ortaya çıkmaktadır.

 

Çalıştay, arkeolojik/tarihi taş binalar, heykeller, duvar resimleri ve mozaiklerin konservasyonu, restorasyonu, bilimsel analizi, belgelenmesi ve in-situsunumları üzerine odaklanarak tema tabanlı örnekler ile yürütülecek ve özellikle bu parçalarla ilgili ‘saha’ bağlamında karşılaşılan durumları ele alacakolmakla beraber, ortaya çıkan zorlukların bu parçaların bulundukları yerden taşınması ile sona ermemesi sebebiyle, başka yerlere nakledildiklerindekarşılaşılan sorunlarla ilgili çalışmaları da kapsayacaktır. Çalıştay kapsamında farklı ülkelerin deneyimlerini ele almak ve Akdeniz bölgesinde çalışankonservatör, arkeolog, konservasyon mimarı, mühendis, konservasyon uzmanı, tarihi miras danışmanı ve saha yöneticilerinin de dahil olduğu geniş birkatılımcı yelpazesi aracılığıyla en son araştırmalarda gerçekleştirilen uygulamalar ve karşılaşılan zorlukların tartışılması hedefleniyor. Bu tartışmaların dörttema içine yerleştirilmesi planlanıyor.

 

Temalar

 

  • Taş binalar/ağır nesnelerin konservasyon/restorasyon ve sunumu
  • Ağır nesnelerin sahada yerinden kaldırılması ve taşınması
  • Sahada belgeleme ve bilimsel araştırma teknikleri
  • Taş binalar ve ağır nesnelerin in-situ sunumlarının koruma açısından ele alınması
  • Organizasyon

 

Yukarıda belirtilen dört temanın her biri, üç ya da dört adet 25 dakikalık sunumdan oluşan bir oturumun odak noktası olacaktır. On beş kişiden oluşan davetli konuşmacılara ek olarak, çalıştayın bu alanlarda uzmanlaşmış meslektaşların ilgisini çekerek katılımları ve tartışmalara deneyimleri ile katkıda bulunmaları hedefleniyor. Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir ve sempozyum boyunca simültane çeviri hizmeti verilecektir.

 

Çalıştaya katılım ücretsizdir, ancak katılımcıların etkinliğe internet üzerinden kayıt olması beklenmektedir. Çalıştay sonrasında sunumlara ANAMED websitesi aracılığıyla ulaşılabilecektir.