etkinlikler

İmparatorluk Demiryolları'nda Tren Kazaları 1858-1908

Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - IFEA)

Tarih : 30-05-2017 18:30 - 30-05-2017 21:00

Şahika Karatepe (Université de Boğaziçi)
"Science & Knowledge in the Ottoman Empire" seminer dizisi kapsamında
Sunum dili Türkçedir.

(zorunlu) kayıt linki

IFEA (Institut Français d'Études Anatoliennes)
Nuri Ziya sokak 10 PK 54, 34433 Istanbul


19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren İmparatorluk sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanan demiryolları ve çevresinde asayiş ve sükunet sağlamak amacıyla, 11 Haziran 1867’de Demiryolu Umum-ı Zabıta Nizamnamesi kabul edilmiş ve hukuki ve askeri araçlarla bu alanda düzen ve kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak demiryolu inşası sonrası oluşan yeni çevrede Osmanlıların raylar üzerinde yürümek gibi pratikleri, milliyetçiliğin yükselmesiyle değişen siyasi konjoktürde İmparatorluk yönetiminin simgelerinden biri olan trenler ve raylara yapılan saldırılar, insan ve teknolojik etmenli kazalar, hayvanların alana girişleri ve hava koşulları gibi seyrüseferi engelleyen etmenlerle öngörülenin aksine kontrol edilmesi kolay olmayan bir çevre ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bu sunum, bir mekân olarak demiryolu ve çevresine odaklanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik gelişme, bürokratik kontrol ve siyasi bütünlüğün teminatlarından biri olarak görülen demiryollarının kontrol ve korunmasında ortaya çıkan sorunlardan biri olan ve trenlerin raylar üzerindeki güvenli seyahatlerini engelleyen kazaları ele alacaktır.