etkinlikler

Mūmyā: Osmanlı Tıbbında Gündelik Bir İlacın İzini Sürmek

Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - IFEA)

Tarih : 25-05-2017 18:30 - 25-05-2017 21:00

Akif Ercihan Yerlioğlu (Harvard University; Koç University ANAMED- Junior Research Fellow)
"Science & Knowledge in the Ottoman Empire" seminer dizisi kapsamında
Sunum Türkçedir

(zorunlu) kayıt linki

IFEA (Institut Français d'Études Anatoliennes)
Nuri Ziya sokak 10 PK 54, 34433 Istanbul


Yüzyıllar boyunca Avrupalı hekimler, antik Mısır mumyalarının bedenlerinden alınan bölümlerin, yani mumyalamak için üzerine sürülmüş olan ilaçlarla bütünleşmiş ceset parçalarının, tedavi edici özelliklere sahip olduğuna inandılar. Ortaçağ’dan on dokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar Avrupa tıbbında önemli bir kullanım alanına sahip olan “mumya” ilacı (veya mumya tozu, Latince mummia/mumia) az sayıda çalışmanın konu edindiği karmaşık ve bir o kadar da garip bir tarihe sahip. Mısır mumyaları (ya da yalnızca parçaları) şifa için Avrupa’ya doğru mütemadiyen kat ettikleri bu yolda, Osmanlı tıbbında ve sosyal hayatında hiç iz bırakmamış olabilir mi? Bu konuşmada, başta Osmanlı erken modern döneminin tıbbi ve farmakolojik kaynakları olmak üzere, birçok farklı belgeyi kullanarak “mūmyā”nın Osmanlı tıbbı ve sosyal hayatındaki yerini daha iyi anlamaya çalışmayı ve onu, dönemin bağlamı içinde değerlendirmeyi amaçlıyorum.