etkinlikler

Türkiye İnsan Genom Projesi / Prof. Dr. Nesrin Özören

Orient-Institut Istanbul

Tarih : 14-12-2016 19:00 - 14-12-2016 20:00

Genom bir kişinin taşıdığı tüm genetik bilgidir. Bu da kromozomlarındaki DNA dizilerinin tümüne karşılık gelir. İnsanlar arasındaki farklılıkların çoğu genomlarındaki farklılıklar ile açıklanabilir.

Türkiye İnsan Genom Araştırması Türkiye'de ilk kez  tüm genom düzeyinde 16 farklı ilden alınan DNA örneklerinin dizilenmesini be analizinin yapılmasını sağlamıştır. Türkiye'de sıklıkla rastlanan genomik çeşitliliğin keşfi ve sınıflandırılması genom boyu asosiyasyon çalışmalarına (genome-wide association study; GWAS) da katkıda bulunmuştur.

Prof. Dr. Nesrin Özören 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde göreve başlamış ve 2007 yılında 'Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı' (AKIL) kurmuştur. 2015 yılında Profesör olarak atanmıştır. Prof. Dr. Nesrin Özören Türkiye'de ilk kez 16 bireyin tüm genom dizisinin tamamlandığı ve araştırıldığı Boğaziçi Üniversitesi Türkiye İnsan Genom Araştırma Projesinin eş-yürütücüsüdür (2011-2014). Nesrin Özören bir çok ödüle layık görülmüştür, aralarında TÜBA-GEBİP Ödülü, Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO)-Stratejik Yerleştirme Ödülü ve En Başarılı Bilim Kadını Ödülü vardır. EMBO-SDIG, TÜBİTAK-KARİYER, TÜBİTAK 1001 ve 1003 ve Boğaziçi-BAP projelerinde yürütücülük yapmıştır.