etkinlikler

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları: Roger Chartier | Yavuz Sezer Memorial Talks

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 06-10-2021 18:00

Biçim Manayı Etkiler: Metnin Maddesel Bağlamı ve Okuma Beklentileri
Roger Chartier

Bu konuşma iki soruya odaklanacaktır. İlk olarak, okumanın edebi eleştiri, pratiklerin sosyolojisi ve kültür tarihi tarafından nasıl tasavvur edildiği analiz edilecektir. Burada mühim olan, metin ve okur arasındaki ilişkinin ve anlamın üretildiği sürecin nasıl kavramsallaştırıldığıdır. Yani, metnin maddeselliğinin aslî önemi—D. F. McKenzie’nin dediği gibi, “Yeni okurlar yeni metinler yaratır, ve onların yeni anlamları, yeni biçimlerinin bir sonucudur.” İkinci olarak, okumanın tarihinden, şimdiki zamanların okuma pratiklerine dair bir şeyler söyleyebilecek bazı sorular hatırlatılacaktır. Sessiz okumanın, sesli okumaya (okurun kendisi ya da başkaları için) karşı kazandığı zafer, bir yazma biçimi olarak okuma pratikleri (örneğin Rönesans’taki basmakalıp tekniği) ve on sekizinci yüzyılın sözde okuma devriminin siyasi kamusal alanın inşasıyla olan ilişkisi bu sorulardan bazılarıdır.

Etkinlik İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube kanalında gerçekleşecektir.

Roger Chartier Kimdir?

Roger Chartier,Collège de France ve Ecole des hautes études en siences sociale’de emeritus profesör, University of Pennyslvania’da ise Annenberg misafir öğretim üyesidir. Araştırmaları erken modern Avrupa’da yazılı kültür, kitap ve okuma tarihleri üzerine yoğunlaşır. Kitapları arasında Won in Translation. Textual Mobility in Early Modern Europe (University of Pennsylvania Press, 2022); Editer et traduire (XVIe-XVIIIe siècles) (Ecole des hautes études en sciences sociales, Gallimard, 2021); The Autor’s Hand and the Printer’s Mind (Polity Press, 2014); Cardenio between Cervantes and Shakespeare: The Story of a Lost Play (Polity Press, 2013); Inscription and Erasure. Literature and Written Culture from the Eleventh to the Eighteenth Century (University of Pennsylvania Press, 2007); Publishing Drama in Early Modern Europe (The British Library, 1999); On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices (The Johns Hopkins University Press, 1997); Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer (University of Pennsylvania Press, 1995); The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eigteenth Centuries (Stanford University Press, 1994); The Cultural Origins of the French Revolution (Duke University Press, 1991); Cultural History. Between Practices and Representations (Cornell University Press, 1988); The Cultural Uses of Print in Early Modern France (Princeton University Press, 1987) sayılabilir. Yeniden Geçmiş: Tarih, Yazılı Kültür, Toplum (Dost, 1998, çev. Lale Arslan); Sosyolog ve Tarihçi (Pierre Bourdieu ile, Açılım Kitap, 2014, çev. Zuhal Karaca) yapıtları Türkçeye çevrilmiştir.

Moderatör 

Aslıhan Gürbüzel, McGill University Institute of Islamic Studies’de Osmanlı tarihi alanında öğretim üyesidir. Erken modern dönem tarihçisi olan Gürbüzel’in araştırmaları Osmanlı Sufiliği, kültür tarihi ve elyazması çalışmalarına odaklanmaktadır.   

Yavuz Sezer Anma Konuşmaları

Bu konuşma serisi, erken kaybettiğimiz arkadaşımız ve meslektaşımız Yavuz Sezer’in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenmektedir. Yavuz Sezer, tarihe tutkuyla bağlı ve çok yönlü bir akademisyendi. Onsekizinci yüzyıl İstanbul kütüphaneleri üzerine yazdığı doktora tezi, mimarlık tarihi, şehir tarihi ve kitap tarihi alanlarını başarıyla bir araya getirmişti. Yazılarında ve konuşmalarında Osmanlı tarihi ve mimarisine duyduğu derin sevgiyi hissetmemek mümkün değildi. Şehir tarihine duyduğu özel ilgi sayesinde, İstanbul kütüphanelerinin şehrin sosyal hayatına entegre edilme sürecini canlı bir biçimde anlatmış ve bu yeni mekanların yeni kültürel anlamlar kazanma serüvenine ışık tutmuştu. Kütüphanelerin tarihi onun çalışmalarında Osmanlı okuyucularının düşünsel dünyalarına açılan bir pencere olarak da özel bir anlam kazanmıştı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Yavuz Sezer’in Arkadaşları tarafından organize edilen Yavuz Sezer Anma Konuşmaları, Yavuz Sezer’in mekanlar, insanlar ve düşünceleri biraraya getiren bu çok katmanlı bakışını sürdürme amacını taşıyor. Bu amaç doğrultusunda, her yıl mimarlık tarihi, şehir tarihi veya kitap tarihi alanlarında önemli katkılar yapmış bir tarihçiyi konuk etmeyi planlıyoruz. Dr. Sezer’in materyal ve sosyal-düşünsel yönleriyle kültür tarihine bütüncül yaklaşımını sürdürecek bu tartışmalar ve karşılaşmalar vesilesiyle, onun düşünsel mirasını yaşatmak gayesindeyiz.

Yavuz Sezer Kimdir?

Yavuz Sezer, 13 Eylül 1979’da Bakırköy’de doğdu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde geçiren Sezer, 1997 yılında Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı, 2005 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarına 2008 yılında MIT’nin (Massachusetts Institute of Technology) “Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Eleştirisi” (The History, Theory and Criticism of Architecture and Art Group) programında başladı. Bu programı 2016 yılında, “The Architecture of Bibliophilia: Eighteenth-Century Ottoman Libraries [Kitapseverliğin Mimarisi: Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Kütüphaneleri] ” başlıklı teziyle tamamladı. Son derecede başarılı olan bu tezin kitap olarak yayınlanması yönündeki hazırlıklar halen devam etmektedir. Yavuz Sezer, 2013 yılından 2021 yılına kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin öğretim kadrosunda yer almış, burada şehir, kültür, ve mimarlık tarihi alanlarında binlerce öğrenciye eğitim vermiştir. Yavuz Sezer’in Covid-19 salgını nedeniyle 24 Mart 2021 günü aramızdan erken ayrılması şüphesiz yalnızca yakınları için değil, öğrencileri, meslektaşları, ve tarih disiplini için büyük bir kayıp olmuştur. Sezer’in ilgi alanları, doktora tezini yazdığı Osmanlı mimarisi alanıyla sınırlı değildi, kendisi okuma tarihi ve düşünce tarihi, şehir tarihi (özellikle İstanbul tarihi) alanlarındaki yazı ve konuşmalarıyla da bilinmekteydi.Forms Effect Meaning: The Materiality of Text and Reading Expectations
Roger Chartier

This lecture is devoted to two questions. First, it will analyze how reading was conceived of by literary criticism, sociology of practices, and cultural history. What is at stake here was the conceptualization of the relationship between the text and the reader and the process through which meaning is constructed. Whence the fundamental importance of the notion of the materiality of the text—as wrote D. F. McKenzie, “New readers make new texts, and their new meanings are a function of their new forms.” Secondly, it will recall some questions raised by the history of reading that can suggest some reflections about reading practices in our own times. It will examine the victory of silent reading at the expense of reading out loud (for the others or for oneself), the practices of reading as writing (for example in the Renaissance technique of commonplacing), and the so-called reading revolution of the eighteenth-century and its relation to the construction of a political public sphere.

The event will be on the YouTube channel of Istanbul Research Institute.

About Roger Chartier

Roger Chartier is an Emeritus Professor at the Collège de France and the Ecole des hautes études en siences sociale, and the Annenberg Visiting Professor in History at the University of Pennsylvania. His research focuses on the histories of written culture, book, and reading in early modern Europe. His books include Won in Translation. Textual Mobility in Early Modern Europe (University of Pennsylvania Press, 2022); Editer et traduire (XVIe-XVIIIe siècles) (Ecole des hautes études en sciences sociales, Gallimard, 2021); The Autor’s Hand and the Printer’s Mind (Polity Press, 2014); Cardenio between Cervantes and Shakespeare: The Story of a Lost Play (Polity Press, 2013); Inscription and Erasure. Literature and Written Culture from the Eleventh to the Eighteenth Century (University of Pennsylvania Press, 2007); Publishing Drama in Early Modern Europe (The British Library, 1999); On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices (The Johns Hopkins University Press, 1997); Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer (University of Pennsylvania Press, 1995); The Order of Books. Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eigteenth Centuries (Stanford University Press, 1994); The Cultural Origins of the French Revolution (Duke University Press, 1991); Cultural History. Between Practices and Representations (Cornell University Press, 1988); The Cultural Uses of Print in Early Modern France (Princeton University Press, 1987). His books translated into Turkish include Yeniden Geçmiş: Tarih, Yazılı Kültür, Toplum (Dost, 1998, trans. Lale Arslan); Sosyolog ve Tarihçi (with Pierre Bourdieu, Açılım Kitap, 2014, trans. Zuhal Karaca).

Moderator

Aslıhan Gürbüzel is an assistant professor of Ottoman history at the Institute of Islamic Studies, McGill University. She is a historian of the early modern period focusing on Ottoman Sufism, Ottoman cultural history, and manuscript studies.  

Yavuz Sezer Memorial Talks

This series aims to commemorate the intellectual legacy of our late friend and colleague Yavuz Sezer. Yavuz Sezer was a passionate historian whose work on Istanbul’s libraries in the eighteenth century stood at the intersection of architectural history, urban history, and book history. His research was a testament to his love of Ottoman history and architecture. Furthermore, he brought Ottoman libraries to life with his keen eye on urban history, exploring the myriad ways in which Istanbulites integrated libraries into their social world and furnished them with cultural meaning. He further saw the history of libraries as a window onto the intellectual concerns and interests of the Ottoman reading public. Yavuz Sezer Memorial Talks, co-organized by the Istanbul Research Institute, Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED), Boğaziçi University Department of History, and Yavuz Sezer’s Friends, to carry forward Yavuz Sezer’s multidimensional approach to urban history which brought together spaces, people, and ideas. Each year, we host a historian whose work makes an important contribution to the history of architecture, urban studies, and/or book culture. Our aim is to facilitate conversations across these fields that will realize Dr. Sezer’s vision of a multifaceted cultural history that brought together the material and the social/intellectual.

About Yavuz Sezer

Yavuz Sezer was born in Bakırköy, Istanbul on September 13, 1979. After spending his early years in Kocamustafapaşa, he graduated from the Vefa High School in 1997. He obtained his BA and MA degrees at the History Department of Boğaziçi University. He then began his doctoral studies at the History, Theory and Criticism of Architecture and Art Group at MIT (Massachusetts Institute of Technology). He completed his PhD. program in 2016, with a successful dissertation entitled “The Architecture of Bibliophilia: Eighteenth-Century Ottoman Libraries.” This dissertation is currently being prepared for publication as a scholarly monograph. Yavuz Sezer taught at the Faculty of Architecture, Bilgi University from 2013 until 2021. During these years, he taught a wide variety of courses in urban, cultural, and architectural history and inspired thousands of students. Sezer’s interests spanned a broad range of subjects, primarily architectural, intellectual, urban history, and history of the book. His untimely passing on March 24, 2021, was a huge loss for his family, friends, colleagues, and students as well as for the field of Ottoman history.