etkinlikler

Evrak-ı Metrukesi Üzerinden Yemen’den Viyana’ya Hüseyin Hilmi Paşa (1899-1917)

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 06-07-2021 18:00 - 06-07-2021 20:00

Evrak-ı Metrukesi Üzerinden Yemen’den Viyana’ya Hüseyin Hilmi Paşa (1899-1917)


Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ile Tarih Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği “Kütüphane Konuşmaları” 6 Temmuz 2021 günü Sinan Kaya ile devam etmektedir. Bu sunumda Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Dijital Koleksiyonları’nın 2020 yılında erişime açtığı Hüseyin Hilmi Paşa Belgeleri Koleksiyonu’nun sağladığı verilerle Hüseyin Hilmi Paşa’nın siyasi kariyerinin genel bir hikayesi verilmeye çalışılacaktır. Hüseyin Hilmi Paşa’nın Yemen valiliği sırasında yaşadığı siyasi ve sosyal olaylar, Makedonya Müfettişliği görevinde yaptıkları, 31 Mart Vakası sırasında gözlemledikleri Paşa’nın gözünden anlatılacaktır. Bunun yanında Viyana Sefirliği döneminde tuttuğu not/hesap defteri üzerinden Hüseyin Hilmi Paşa’nın sosyal çevresi ve ekonomik durumuyla ilgili bilgiler verilecektir. Sunumun son bölümünde ise kişisel arşivlerin tarih algımızı nasıl değiştireceği üzerine bir tartışma yürütülecektir. Söyleşinin moderatörlüğünü Senem Acar üstlenecek.  Bu ayın konuşması uzaktan erişimle gerçekleşecektir. Konuşmaya kaydolmak için lütfen linke tıklayınız.

 

                                                                                                                                   

 

Hüseyin Hilmi Pasha from Yemen to Vienna Through Evrak-ı Metrukesi (1899-1917)

 

The "Library Talks" organized jointly by the Koç University Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED) Library and the History Foundation (Tarih Vakfı) continue with Sinan Kaya on July 6, 2021.  The talk will present Hüseyin Hilmi Pasha's political career with the data provided by the Hüseyin Hilmi Pasha Archive, which was opened to access by Koç University Suna Kıraç Library Digital Collections in 2020.  The political and social events that Hüseyin Hilmi Pasha experienced during his governorship of Yemen, his activities as Inspector of Macedonia, and his observations during the March 31 Incident, will be presented through his perspective.  In addition, information about Hüseyin Hilmi Pasha’s social environment and economic situation will be given through the note/account book he kept while serving at the Vienna Embassy.  In the last part of the talk, there will be a discussion on how personal archives can change our perception of history.  The talk will be moderated by Senem Acar.  This month’s talk will be held online.  To register, please click on the link.