etkinlikler

Çevrimiçi Konuşma Osmanlı İstanbul’unda Müzik Üreten Taşralı Bestekârlar Harun Korkmaz Moderatör: Derya Türkan

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 13-11-2020 18.00 - 13-11-2020 19.30

1453’ten kısa süre sonra, muhtelif bilim dallarında önde gelen pek çok âlim ve sahasında isim yapmış sanatkâr İstanbul’a davet edildi. Davete icabet edenlerin çoğu burada hayatını sürdürdü ve talebe yetiştirdi. İşte İstanbul’un yeni müziğinin temelleri de bu çağda atılmaya başlandı. Padişahlara sunulan musiki eserleri yazıldı, İstanbul dışından gelen bestekârlar ve müzisyenler şehrin müzik tarihinde kalıcı izler bırakmaya başladılar. Bu arada şehir sürekli göç aldı. İstanbul’a gelmeyen ve şehirdeki kültür mahfilleri tarafından onaylanmayan bir sanatkârın Osmanlı coğrafyasında şöhret kazanması artık pek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla bir hüneri olan, bilgisini göstermek isteyen pek çok sanatkâr İstanbul’a geliyordu. Taşradan İstanbul’a gelen sanat erbabı şehrin kültür hayatına ciddi bir hareket getiriyordu. Nota kullanılmayan ve eserlerin yalnızca hocadan talebeye meşk yoluyla aktarılarak yaygınlık kazandığı bir musiki evreninde 25–30 senede bir repertuvarda, kullanılan enstrümanlarda ve enstrümanların yapısal özelliklerinde, beste türlerinde, makam ve usullerin kullanım sıklığında ciddi dönüşümler yaşanıyordu.

Harun Korkmaz konuşmasında, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir süreçte, müziğin teorisine dair yazılan kitaplar, güfte mecmuaları ve genelde şairlerin, kimi zaman da diğer sanat erbabının ve dolayısıyla musikişinasların biyografilerinin yer aldığı tezkirelerden örneklerle taşradan İstanbul’a doğru yaşanan hareketliliğin şehrin müziği üzerindeki etkisinin izlerini gösterecek.

Harun Korkmaz İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırma görevlisidir ve aynı üniversitenin Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda güfte mecmuaları üzerine doktora tezini hazırlamaktadır.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin dili Türkçedir. Rezervayon gereklidir.

Rezervasyon formu

 

Görsel
Hem kamer, 1720–1740. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 5644, 5b.
 

Online Talk

Provincial Composers Making Music in Ottoman Istanbul
Harun Korkmaz
Moderator: Derya Türkan
13 November 2020, 18:00

Shortly after 1453, numerous scholars in various scientific disciplines and renowned artists were invited to Istanbul. Most of those who took up the invitation lived there and tutored students.  It was at this time that the foundations of new music in Istanbul were laid. Music pieces were composed to be presented to the sultans, while composers and musicians arriving in Istanbul began to leave deep imprints in the history of music in the city. The city attracted a lot of immigrants in the meantime. It became nearly impossible for an artist who did not come to Istanbul and enjoy validation from cultural circles in the city to rise to fame in the Ottoman territories.  Therefore, many artists who were talented and wanted to manifest their knowledge came to Istanbul. Skilled artists from the provinces arrived in Istanbul and added substantial dynamism to the cultural scene. In a world of music with no notations, where masters presented compositions to students via practice alone, significant transformations took place every two or three decades in repertory, instruments in use and their structure, types of composition and frequency of maqams and rhythms.

In his speech, Harun Korkmaz will present traces of the impact migration from the provinces to Istanbul brought in the music of the city, sharing examples from books on music theory, lyrics journals and biographies which usually described the lives of poets and other artists and musicians from the fifteenth to the nineteenth century.

Harun Korkmaz is a researcher at the Istanbul University Research Institute of Turkology and is currently at work on his PhD thesis on lyrics journals at the Department of the History of Ottoman Institutions and Civilization at the same university.

The Zoom talk will be in Turkish. Limited seats, please make a reservation.

Reservation Form

Image Credit
Hem kamer, 1720–1740. Istanbul University Library Department of Rare Books, TY 5644, 5b.