etkinlikler

Hafıza-i Beşer Konuşmaları: Hafıza-i Beşer’in Tasnifi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu Günay Kut

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 07-05-2020 18:30

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu, büyük ölçüde Şevket Rado’nun kişisel koleksiyonuna dayanmaktadır. 2007 yılında, Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür projelerinden biri olarak açılan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün satın aldığı, yeni eklemelerle birlikte 626 cilt ve 1311 eserden oluşan koleksiyon, 2011 yılından itibaren, Profesör Günay Kut’un önderliğinde, Zehra Toska, Fatma Büyükkarcı Yılmaz, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik’ten oluşan uzman bir ekip tarafından kataloglanmaya başlandı. Uluslararası bilimsel standartlarda, eşine az rastlanır bir detaycılıkta hazırlanan İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Kataloğu, 2014 yılında tamamlandı ve üç cilt olarak yayımlandı.

Bu konuşma, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu’nun genel özelliklerini, Şevket Rado’nun koleksiyonculuğunu ve koleksiyonu kataloglama sürecini ele alacaktır.

Günay Kut hakkında
Lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, doktorasını Chicago Üniversitesi’nden almıştır. 1981’den emekli olana dek Boğaziçi Üniversitesi Tük Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalıştı, bu bölümün başkanlığını yürüttü. TDV İslâm Ansiklopedisi Yayın Kurulu, BÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Yayın Kurulu, TUBA Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu üyesi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bunların yanı sıra BÜVAK Yayın Komisyonu Üyesi (1999-), Tarih Vakfı Pertev Naili Boratav Arşivi Yayın Komisyonu (1998-) üyesidir. Kandilli Rasathanesi El Yazmalar ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazma Eserler Kataloğu projelerinin yürütücülüğünü yapmış, Türk edebiyat tarihi üzerine sayısız makale ve ansiklopedi maddesi yazmıştır.

Ücretsizdir, yerler sınırlıdır, rezervasyon alınmamaktadır.


Sergi: Hafıza-i Beşer