etkinlikler

Değişen Dini Manzaralar: 18. ve 19. Yüzyıllarda Pera ve Galata'daki Katolik Topografyası Paolo Girardelli

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 12-12-2019 18:30 - 12-12-2019 20:00

İstanbul'daki Latin anıtlarının mimari ve toplumsal varlığı, birbirine bağlı tarihsel olgulardır. Geç Bizans döneminde, Cenevizlilerin ekonomik önderliği sayesinde, Galata'daki Latin anıtları oldukça görkemli ve İtalyan Orta Çağ kentlerine benzer bir manzara oluştururken, kentin Osmanlılar tarafından fethinden sonra Latin nüfusun azalmasıyla bir marjinalleşme ve direniş süreci başlamıştır. Öte yandan, 17. ve özellikle 18. yüzyıldan itibaren büyümeye başlayan Ermeni Katolik cemaati sayesinde, Katolik yapılar ve toplumsal yaşam yeni bir evreye girmiştir. 19. yüzyılda ise, Avrupa güçlerinin desteğiyle, Pera'daki en prestijli mekânlara Katolik bir imge damga vurmuştur. Paolo Girardelli bu konuşmasında özelikle 18. ve 19. yüzyılda gerçekleşen değişim dinamiklerini ele alırken, Katolik kimliğinin Pera'nın toplumsal ve mimari manzaralarıyla nasıl birleşmiş olduğunu gösterecek.

Paolo Girardelli
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde sanat ve mimarlık tarihçisi olarak çalışan Paolo Girardelli, geç Osmanlı döneminde Avrupa ve Doğu Akdeniz arasındaki karşılaşma ve ilişkileri üzerine uzmanlaşmıştır. 2005-2006 yıllarında MIT’de The Aga Khan Program for Islamic Architecture, 2015-2016 yıllarında da ANAMED bursiyeri olan Girardelli, aynı zamanda ICOMOS’un İtalya Milli Komitesi üyesidir. Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey (2017) adlı kitabı Ezio Godoli’yle birlikte derleyen Girardelli, Architecture Beyond Europe dergisinin diplomasi mekânları konulu özel sayısının da (2017) editörlüğünü yapmıştır. Şu sıralarda “Şark Meselesi”nin mekânsal ve mimari tarihini, Pera’nın değişen kentsel ve mimari imgesi üzerinden anlattığı bir kitap projesi üzerinde çalışmaktadır.

Etkinlik dili Türkçedir. Ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

Görsel künyesi: 1809 civarında Pera Cadde-i Kebiri; anonim. Victoria & Albert Museum.