etkinlikler

İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik: Refik Hakan Talu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (Suna and Inan Kıraç Foundation Istanbul Research Institute - IAE)

Tarih : 18-01-2019 18:30 - 18-01-2019 20:00

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni birimi “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’nın (İMAP) düzenlediği Arka Oda Toplantıları'nın ilk konuğu Refik Hakan Talu, “İstanbul Mevlevihanelerinde Müzik” başlıklı konuşmasında İstanbul’daki mevlevihanelerden yetişen veya yolu bir şekilde mevlevihanelere uğrayan müzik insanlarını anlatacak.
Konstantinopolis’in 1453 yılındaki fethinden sonra şehirde beş mevlevihane kurulmuştur. Bunlar sırası ile Galata, Yenikapı, Beşiktaş, Bahariye, Kasımpaşa ve Üsküdar mevlevihaneleridir. Bu mevlevihaneler açık oldukları 30 Kasım 1925 tarihine kadar sadece birer dini kurum değil adeta başkentte edebiyatın, güzel sanatların ve müziğin üretildiği merkezler de olmuşlardır.
Müzik tarihimize baktığımızda Buhurizâde Mustafa Itrî, Nay-i Osman Dede, Hammamizâde İsmail Dede, Abdülbâki Nasır Dede, Zekâi Dede, Hüseyin Fahreddin Dede, Mehmed Celâleddin Dede gibi klasik repertuarımızı oluşturan birçok bestekârın mevlevihanelerden yetiştiğini, buralarda yaşadıklarını görürüz. Bu isimler sadece bestekârlıkla sınırlı kalmamış, Türk müziğinin kuramsal konuları üzerine araştırmalar yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ile klasik eserlerin günümüze ulaşmasında büyük rol oynamışlardır.

Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.
------

Chamber Talks
Music in Mevlevi Lodges of Istanbul
Refik Hakan Talu
18 January 2019 / 18.30

As being the first guest speaker of the series of talks organized by the “Istanbul and Music” Studies Program (IMSP), the new branch of İstanbul Research Institute, Refik Hakan Talu will speak on the musicians who either trained or spent some time in Mevlevi lodges of Istanbul.
In the period between the conquest of Constantinople in 1453 and November 30, 1925 when they were shut down, five Mevlevi lodges were gradually established in Istanbul, which were Galata, Yenikapı, Beşiktaş, Bahariye, Kasımpaşa ve Üsküdar lodges respectively. During their active period, they did not only function as a religious institution, but also as a center for literature, fine arts and music production.
In regard to the history of Ottoman music, we witness that composers such as Buhurizâde Mustafa Itrî, Nay-i Osman Dede, Hammamizâde İsmail Dede, Abdülbâki Nasır Dede, Zekâi Dede, Hüseyin Fahreddin Dede, Mehmed Celâleddin Dede, who played part in the formation of canonical repertoire all trained and resided in Mevlevi lodges. Their contribution to the music was not limited to compositions, but also include theoretical studies on Turkish music. In addition, their pupils played a vital role in the transition of musical heritage.

Free of admissions; drop in. The talk will be in Turkish.