etkinlikler

Boncuklu Tarla Kazıları: Ergül Kodaş

Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - IFEA)

Tarih : 28-01-2019 18:00 - 28-01-2019 21:00

Ergül Kodaş (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Yukarı Dicle Havzası'nda yeni bir çanak-çömleksiz neolitik yerleşim birimi: Boncuklu Tarla kazıları

Yer:  IFEA (Institut Français d'Études Anatoliennes)

Boncuklu Tarla, Ilısu Barajı baraj kapağının 3 km güney-batısında, Dicle Nehri’nin yaklaşık 2 kilometre batısında ve Nevala Maherk çayının güneyinde, Mardin ili Dargeçit ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim yeri, Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında yapılan yüzey araştırmalarında 2008 yılında Prof. Dr. Tuba Ökse tarafından tespit edilmiş. 2012 ve 2017 yıllarında yapılan kurtarma kazılarda Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlenen mimari kalıntıların yüzeye yakın seviyelerde bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle yerleşim yerinde yapılan kazılar geniş bir alanda yürütülmüş ve Orta ve Geç PPNB, PPNA-PPNB geçiş süreci ve PPNA döneme ait mimari kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazılar, sondaj çalışmaları ve C14 analizleri yerleşimin Geç Epipaleolitik Dönem'den Geç PPNB sonuna yerleşim görmüş olduğunu göstermektedir. Boncuklu Tarla yerleşim yeri Yakındoğu Neoltik Dönem kültürlerinin incelenmesi bakımından önemli bir yere sahip olan Yukarı Dicle Havzası Çanak-Çömleksiz Neolitik kültürleri üzerine önemli veriler sunmaktadır.