etkinlikler

ÇEPERDE | ON THE FRINGE

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 19-10-2016 10:00 - 02-01-2017 18:30

SERGİ: ÇEPERDE, İstanbul Kara Surları
19 Ekim 2016 – 2 Ocak 2017 
Küratör: Figen Kıvılcım Çorakbaş 
Tasarım: Yeşim Demir Proehl, Demir Danışmanlık ve Tasarım

ANAMED’in yeni sergisi, “ÇEPERDE, İstanbul Kara Surları”, 5. yüzyılda inşa edilmiş ve kente karakterini veren en önemli anıtlardan biri olarak kabul edilen İstanbul Kara Surları’nı konu ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Theodosios Surları olarak da adlandırılan surlar ile yakın çevresinin incelendiği sergide, 1600 yıllık tarihi boyunca kentin izlerini taşıyan çok katmanlı kültürel peyzaj gözler önüne seriliyor. Sergide, surların kentin su sistemi ve yeşil alanlarıyla ilişkisine, surlarla bütünleşmiş ruhani ve dinsel hafızaya, surlar çevresinde yaşamış insanların hikayelerine ve surları ziyaret etmiş kentlilerle gezginlerin anılarına yer veriliyor.

--------------------------------

EXHIBITION: ON THE FRINGE, The Istanbul Land Walls
19 October 2016 – 2 January 2017
Curator: Figen Kıvılcım Çorakbaş 
Exhibition Design: Yeşim Demir Proehl, Demir Danışmanlık ve Tasarım

You can now visit Koç University’s Research Center for Anatolian Civilization’s new exhibition “ON THE FRINGE, The Istanbul Land Walls”. The Land Walls of Istanbul, also called the Theodosian Walls, built in the beginning of 5th century CE, constitute one of the most important monuments that shaped the character of the historic city of Istanbul. Listed as a World Heritage Site by UNESCO, the land walls and the area surrounding the walls encapsulate a multi-layered cultural landscape that bear the traces of various events, situations and people throughout the 1600 year long history of the city. The exhibition examines these traces of different historical periods on the walls, discussing the relationship of the walls to the water system and green spaces in the city, to the spiritual and religious stories that could be associated with the walls, the stories of the people who had lived and are living around the walls and to the recollections of the residents and travelers who have visited the walls.