etkinlikler

13th International ANAMED Annual Symposium / 13. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu 

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (Koç University's Research Center for Anatolian Civilizations - ANAMED)

Tarih : 06-12-2018 10:00 - 07-12-2018 16:00

Glazed Wares as Cultural Agents in the Byzantine, Seljuk and Ottoman Empires: Evidence From Technological and Archaeological Research

6-7 December 2018


The intent of ANAMED’s 2018 Annual Symposium is to bring together researchers engaged in the study of decoration and technology of glazed pottery, ranging from the early Byzantine era to the end of the Ottoman period. More than 10 years ago, the first International Symposium on Late Antique, Byzantine, Seljuk and Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context took place in Çanakkale, the site of a major Late Ottoman production. It is envisaged that this year's symposium will be the continuation of that conference, this time focusing on the glazed wares and the new information from current interdisciplinary research.

The symposium is open to public and English - Turkish simultaneous translation will be provided with the support of the European Union.

For the program please click here.

For more information contact Naz Uğurlu (nugurlu@ku.edu.tr)

____

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarında Kültürel Üretim Aracı Olarak Sırlı Kaplar: Teknoloji ve Arkeoloji Araştırmalarından Bulgular

6-7 Aralık 2018


ANAMED'in 2018 yıllık sempozyumu kapsamında, bezeme ve sırlı seramik teknolojileri üzerine, erken Bizans Dönemi'nden başlayarak Osmanlı Dönemi sonuna kadar, farklı dönemler üzerine çalışmalar yapan araştırmacaların bir araya getirilmesi hedeflendi. On yıldan fazla bir süre önce Geç Osmanlı Dönemi seramik üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Çanakkale'de, ilk Uluslararası Seramik Sempozyumu düzenlendi. Çanakkale'de gerçekleşmiş olan bu sempozyumu devam niteliği taşıyan 2018 ANAMED yıllık sempozyumunun odak noktası ise, sırlı seramikler ve bu alandaki disiplinlerarası yeni araştırmalar olacaktır.

Sempozyum genel katılıma açıktır. İngilizce ve Türkçe simultane çeviri Avrupa Birliği desteği ile yapılacaktır.

Programa ulaşmak için buraya tıklayınız

Bilgi için Naz Uğurlu (nugurlu@ku.edu.tr)